Detail programu, termíny a přihlášení

 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rektorát
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Další vzdělávání pracovníků UP - podpora flexibilních forem vzdělávání a výukových kompetencí
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Profesní rozvoj pracovníků UP - podpora flexibilních forem vzdělávání a výukových kompetencí pracovníků UP
Název programu/kurzu:
Škola finanční gramotnosti II.
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu:
CZ
Anotace programu/kurzu:
Kurz Škola finanční gramotnosti II. volně navazuje na kurz Škola finanční gramotnosti I. Cílem kurzu je seznámit posluchače s dalšími vybranými aktuálními tématy vztahujícími se k osobním financím. Kurz bude rozdělen na tři bloky, přičemž pozornost bude věnována: 1. Investicím do podílových fondů 2. Stavebnímu spoření 3. Měnovému kurzu a budoucnosti eura v České republice
Vzdělávací cíle programu/kurzu:
Vzdělávacím cílem programu je napomoci ke zvýšení finanční gramotnosti posluchačů cestou vysvětlení principů, zákonitostí a vztahů, které tvoří oblast osobních financí. Cílem programu je rovněž přispět k lepší orientaci posluchačů v měnícím se prostředí finančního trhu.
Požadované předpoklady:
Kurz je určen pro pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci.
Profil absolventa:
Absolvent kurzu rozumí základním principům osobních financí a orientuje se ve změnách v nastavení vybraných finančních produktů a služeb. Dále absolvent chápe podstatu měnového kurzu a rozumí tomu, jaký vliv mají změny na měnovém trhu na jeho osobní finance.
Garant programu/kurzu:
Kročil Ondřej, Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací