Detail programu, termíny a přihlášení

 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rektorát
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Další vzdělávání pracovníků UP - podpora flexibilních forem vzdělávání a výukových kompetencí
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Profesní rozvoj pracovníků UP - podpora flexibilních forem vzdělávání a výukových kompetencí pracovníků UP
Název programu/kurzu:
Lektorské a rétorické dovednosti
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu:
CZ
Anotace programu/kurzu:
Kurz je zaměřen na tři základní kompetence vyučujícího/lektora - komunikační a rétorické, osobnostní a odborné. Akcentována bude verbální, paraverbální a neverbální komunikace lektora či přednášejícího na konferenci.
Vzdělávací cíle programu/kurzu:
Zprostředkovat poznatky o základních lektorských kompetencích, prezentačních dovednostech na konferenci, práci v zátěži, trémě, interaktivitě ve výuce, komunikaci se studenty, udržení pozornosti a motivace, poskytování zpětné vazby.
Požadované předpoklady:
Kurz je určen pro pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci.
Profil absolventa:
Absolvent se orientuje v pojmech souvisejících s lektorskými kompetencemi. Zná jednotlivé lektorské dovednosti se zaměřením na komunikační dovednosti, specifika výuky dospělých. Má přehled o možnostech zacházení s vlastní trémou, rétorických dovednostech a prezentačních schopnostech.
Garant programu/kurzu:
Vávrová Petra, PhDr.
Zpět na seznam

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací