Detail programu, termíny a přihlášení

 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Filozofická fakulta
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Název programu/kurzu:
MeDiGram: Jak přežít v době post-faktické aneb Obrana proti fake news pro pokročilé
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu:
CZ
Anotace programu/kurzu:
Povědomí o tom, že žijeme v post-faktické době, kdy je třeba mít se na pozoru před dezinformacemi, hoaxy a falešnými zprávami (fake news) vede ke zvyšujícímu se důrazu na výuku dovedností spjatých s kritickým čtením mediálních obsahů. Mezi ně se obvykle řadí schopnost rozlišovat fakta a názory, dohledávat zdroje uvedených informací a posuzovat jejich věrohodnost či se naučit rozpoznávat argumentační klamy. Výuka těchto dovedností se však snadno může minout účinkem či být dokonce kontraproduktivní, protože si z ní studenti vlastně nedopatřením mohou odnést špatná ponaučení. Účastníci kurzu se na praktických příkladech sami seznámí s nástrahami výuky kritického přístupu k mediálním obsahům a osvojí si postupy, jak se jim při vlastní pedagogické činnosti vyhnout.
Vzdělávací cíle programu/kurzu:
Cílem semináře je seznámit účastníky a účastnice s možnostmi využití konkrétních audiovizuálních médií ve výuce. Seminář rozšiřuje možnosti využití online obsahů a jiného zpravodajství v rozsahu kurikula vybraných předmětů (např. občanské výchovy, dějepisu, ale i přírodovědných předmětů) a vzdělávacích oblastí (Člověk a společnost, Člověk a jeho svět, Člověk a zdraví) druhého stupně základních a středních škol. Absolvent(ka) odchází ze semináře s konkrétními postupy, jak s audiovizuálními médii pracovat, a jak pomocí nich rozvíjet nejen mediální a digitální dovednosti a znalosti studujících, ale i znalosti a dovednosti v konkrétním vzdělávacím předmětu.
Požadované předpoklady:
Kurz pro pedagogické pracovníky.
Profil absolventa:
neuvedeno
Garant programu/kurzu:
Sloboda Zdeněk, Mgr.
Zpět na seznam

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací