Detail programu, termíny a přihlášení

 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Fakulta tělesné kultury
Druh programu CŽV:
Programy v rámci akreditovaného studijního programu
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Trenérská studia II. třídy
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Hlavním vzdělávacím cílem je získat potřebné kompetence, praktické i teoretické znalosti pro vykonávání trenérské profese.
Název programu/kurzu:
Házená - licence B
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání i zájmově
Jazyk programu/kurzu:
CZ
Anotace programu/kurzu:
Frekventanti trenérského studia si prohlubují vědomosti a praktické dovednosti nezbytné pro řízení tréninkového procesu v házené.
Vzdělávací cíle programu/kurzu:
Cílem studia trenérů licence B v házené je připravit trenéry tak, aby dokázali s využitím získaných vědomostí, praktických zkušeností z trenérské praxe řídit na vysoké odborné úrovni tréninkový proces v házené a vedení družstva v utkání.
Požadované předpoklady:
Získaná licence C, praxe jako trenér licence C minimálně 2 roky a ukončené středoškolské vzdělání s maturitou.
Profil absolventa:
Absolvováním uvedeného vzdělávacího programu v rozsahu 150 hodin, získá účastník způsobilost k výkonu funkce trenéra v souladu s ustanovením § 21 zákona č. 563/2004, o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a akreditací studijního programu B 7401 Tělesná výchova a sport, studijního oboru 7401R005 Tělesná výchova a sport (akreditace MŠMT č. j. 21783/2011-M3). Získané osvědčení umožňuje absolventovi programu zažádat o vystavení Živnostenského listu v oblasti poskytování sportovních služeb (vázaná živnost).
Garant programu/kurzu:
Bělka Jan, Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací