Detail programu, termíny a přihlášení

 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Právnická fakulta
Druh programu CŽV:
Programy kvalifikačního vzdělávání (rozšiřující a doplňující vzdělání)
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy kvalifikačního vzdělávání (doplňující a rozšiřující vzdělání)
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Programy vedou k rozšíření a doplnění odborné kvalifikace. Zájemci o kurzy si chtějí rozšířit či doplnit znalosti a vědomosti svého oboru nebo rozšířit vzdělání o další oblast.
Název programu/kurzu:
Základní výcvik v mediaci
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu:
CZ
Anotace programu/kurzu:
Vzdělávání v mediaci, připravené Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, je jedinečné v tom, že je jako jediné v ČR poskytované veřejnou univerzitou. Je zaměřené na získání základních znalostí a dovedností pro efektivní řešení konfliktů v různých oblastech. Reaguje na poptávku po vzdělávání v mediaci v souvislosti se zákonem o mediaci a poskytuje základní vzdělání budoucím zapsaným mediátorům. Staví na vyváženém propojení teoretických poznatků s praktickými zkušenostmi, na úzké spolupráci akademické půdy a praxe. Tomu také odpovídá složení lektorského týmu.
Vzdělávací cíle programu/kurzu:
Získání základních odborných kompetencí v oblasti mediace. Vzdělávací program je základem přípravy ke zkouškám mediátora. Znalosti a dovednosti jsou však široce využitelné v osobním i profesním životě. Výcvik je určený budoucím mediátorům, ale také těm, kteří při výkonu svého povolání potřebují umět řešit konfliktní situace - advokátům, soudcům, podnikovým právníkům, vedoucím pracovníkům, personalistům, sociálním pracovníkům, psychologům, pedagogům, pracovníkům veřejné správy, policistům, poradenským pracovníkům a dalším zájemcům o problematiku mediace.
Požadované předpoklady:
nejsou stanoveny
Profil absolventa:
Absolvent získá znalosti o konfliktech a různých metodách jejich řešení. Seznámí se s tím, co je mediace, jak je charakterizovaná a na jakých principech funguje. Bude umět navázat respektující a důvěryhodný vztah s klienty, strukturovat proces mediace a vést ho s využitím zejména technik aktivního naslouchání a vyjednávání. Bude mít přehled o oblastech uplatnění mediace.
Garant programu/kurzu:
Holá Lenka, doc. PhDr. Ph.D.
Zpět na seznam

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací