Detail programu, termíny a přihlášení

 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Filozofická fakulta
Druh programu CŽV:
Programy v rámci akreditovaného studijního programu
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy CŽV v rámci akr. bakalářských studijních programů
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Filozofická fakulta nabízí uchazečům, kteří mají zájem o absolvování oborů dle akreditovaných bakalářských studijních programů účast v programech celoživotního vzdělávání. Stane-li se absolvent CŽV studentem studijního oboru, v rámci něhož absolvoval program CŽV, kredity získané v programu CŽV jsou mu uznány dle aktuálních pravidel SZŘ UP. Programy celoživotního vzdělávání jsou koncipovány jako programy vycházející z akreditovaných studijních programů fakulty. Vzdělávací programy probíhají za úplatu a účastníci nemají statut studenta. Doba studia činí 1 rok (paralelní studium ročníku příslušného studijního oboru). Do programů celoživotního vzdělávání jsou uchazeči přijímáni dle kapacitních možností fakulty.
Název programu/kurzu:
CŽV Psychologie PB
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu:
CZ
Anotace programu/kurzu:
Program je realizován v rámci celoživotního vzdělávání dle aktuálně akreditovaných studijních oborů. Kurz je určen pro zájemce o 1. ročník Bc. prezenčního studia ( v CŽV).
Vzdělávací cíle programu/kurzu:
neuvedeno
Požadované předpoklady:
maturitní vysvědčení
Profil absolventa:
neuvedeno
Garant programu/kurzu:
Dolejš Martin, PhDr. Ph.D.
Zpět na seznam

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací