Detail programu, termíny a přihlášení

 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Filozofická fakulta
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Název programu/kurzu:
Studium v oblasti pedagogických věd k získání kvalifikace učitele všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu:
CZ
Anotace programu/kurzu:
Studium je zaměřeno na získání znalostí a dovedností v oblasti pedagogických věd - Pedagogicko-psychologický základ, Didaktika vybraných vyučovacích předmětů a Řízená a reflektovaná praxe. V Pedagogicko-psychologickém základu je zprostředkována základní pedagogická a psychologická teorie. Na oblast pedagogicko-psychologickou navazuje oblast oborově didaktická - Didaktika vybraných vyučovacích předmětů, v níž jsou teoretické výstupy prakticky procvičovány, včetně využívání příkladů pedagogické praxe. Na pedagogicko-psychologické a oborově-didaktické disciplíny navazuje řízená a reflektovaná praxe, která obsahuje propedeutickou a oborově-didaktickou část. Podstatnou součástí všech disciplín je zprostředkování aktuálních informací v oboru a trendů vyplývajících ze strategie vzdělávací politiky a dlouhodobých záměrů ve vzdělávání, typicky například problematika kompetencí pro aktivní občanský, profesní a osobní život, podpůrných opatření, problém nerovností a maximálního rozvoje potenciálu každého žáka, problematika asistenta žáka, práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami, individualizace, formativní hodnocení, využití moderních technologií (vč. dovednosti transformovat výuku do distanční a hybridní podoby). Studium je ukončeno prezentací profesního portfolia před zkušební (nejméně tříčlennou) komisí a závěrečnou komisionální ústní zkouškou nad profesním portfoliem. Absolventi studia získají osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání Doplňující pedagogické studium k získání kvalifikace učitele všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ jako přílohu ke svému magisterskému diplomu.
Vzdělávací cíle programu/kurzu:
neuvedeno
Požadované předpoklady:
Kurz pro studenty navazujícího magisterského studia.
Profil absolventa:
neuvedeno
Garant programu/kurzu:
Grecmanová Helena, prof. PhDr. Ph.D.
Zpět na seznam

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací