Detail programu, termíny a přihlášení

 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rektorát
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Další vzdělávání vedoucích pracovníků UP v manažerských kompetencích
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Cílem vzdělávání je seznámit vedoucího pracovníka s oblastmi pracovního práva, které se přímo dotýkají výkonu jeho funkce a jejichž znalost je tak pro výkon této funkce nezbytná. Dále pak osvojit si znalost oblastí a procesů řízení lidských zdrojů, strategického a projektového řízení, které jsou součástí kompetencí vedoucího pracovníka. Obsah školení je připravován s důrazem na aplikaci do prostředí UP v Olomouci.
Název programu/kurzu:
Manažerské kompetence vedoucího pracovníka - Hodnotící rozhovory
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu:
CZ
Anotace programu/kurzu:
Kurz je zaměřen na celý hodnotící proces včetně specifik akademického prostředí, postup, zásady, chyby a úskalí, na nejcitlivější oblast hodnocení - podávání kritiky, odstranění komunikačních zlozvyků a efektivní komunikační postupy s akcentací motivačního (koučovacího přístupu). Výuka je realizována interaktivně prostřednictvím řešení konkrétních situací a případových studií.
Vzdělávací cíle programu/kurzu:
1. Zprostředkovat poznatky o procesu hodnocení s akcentem na motivační přístup. 2. Posilovat odstraňování komunikačních zlozvyků v procesu hodnocení. 3. Informovat o zásadách a postupech při podávání kritiky jako nedílné součásti hodnocení.
Požadované předpoklady:
Pro zaměstnance UP.
Profil absolventa:
Vedoucí pracovnice/pracovník se orientuje ve vlastních schopnostech a dovednostech efektivního vedení hodnotícího rozhovoru. Je schopen podat kritiku motivačním způsobem, detekuje vlastní komunikační zlozvyky v tomto procesu.
Garant programu/kurzu:
neuveden
Zpět na seznam

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací