Detail programu, termíny a přihlášení

 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rektorát
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Další vzdělávání vedoucích pracovníků UP v manažerských kompetencích
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Cílem vzdělávání je seznámit vedoucího pracovníka s oblastmi pracovního práva, které se přímo dotýkají výkonu jeho funkce a jejichž znalost je tak pro výkon této funkce nezbytná. Dále pak osvojit si znalost oblastí a procesů řízení lidských zdrojů, strategického a projektového řízení, které jsou součástí kompetencí vedoucího pracovníka. Obsah školení je připravován s důrazem na aplikaci do prostředí UP v Olomouci.
Název programu/kurzu:
Manažerské kompetence vedoucího pracovníka III. - Stres, syndrom vyhoření a psychohygiena
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu:
CZ
Anotace programu/kurzu:
Kurz je zaměřen na základní aspekty péče o zdraví a zvyšování odolnosti vůči stresu a syndromu vyhoření s důrazem na integrační, holistický přístup ke člověku.
Vzdělávací cíle programu/kurzu:
Zprostředkovat poznatky o hledání a nacházení optimální životní cesty v kontextu bio-psycho-socio-spirituálního přístupu k člověku, možnostech vlastní psychohygieny jako prevence stresu a syndromu vyhoření.
Požadované předpoklady:
Pro zaměstnance UP.
Profil absolventa:
Vedoucí pracovnice/pracovník se orientuje v pojmech souvisejících s psychohygienou, autoregulace emocí, mindfulness, životosprávy, optimistického životního postoje, hledání smyslu bytí a schopnosti efektivní komunikace a jejich vlivu na zdraví člověka.
Garant programu/kurzu:
neuveden
Zpět na seznam

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací