Detail programu, termíny a přihlášení

 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rektorát
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Další vzdělávání vedoucích pracovníků UP v manažerských kompetencích
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Cílem vzdělávání je seznámit vedoucího pracovníka s oblastmi pracovního práva, které se přímo dotýkají výkonu jeho funkce a jejichž znalost je tak pro výkon této funkce nezbytná. Dále pak osvojit si znalost oblastí a procesů řízení lidských zdrojů, strategického a projektového řízení, které jsou součástí kompetencí vedoucího pracovníka. Obsah školení je připravován s důrazem na aplikaci do prostředí UP v Olomouci.
Název programu/kurzu:
Manažerské kompetence vedoucího pracovníka II. - Zásady zdravé komunikace v náročných situacích
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu:
CZ
Anotace programu/kurzu:
Kurz je zaměřen na posílení komunikačních dovedností pro podávání a přijímání informací, eliminaci komunikačních šumů a preferenci asertivního komunikačního stylu v náročných komunikačních situacích se zaměřením na efektivní vedení porady. Význam, druhy a cíle, příprava a organizace porady, zásady efektivního vedení porady, nejčastější chyby ve vedení porady, znaky správně a nesprávně vedené porady, účastníci porady a jejich role, zapojení účastníků, osobnost vedoucího pracovníka a jeho role při vedení porady.
Vzdělávací cíle programu/kurzu:
1. Zprostředkovat poznatky o náročných komunikačních situacích a zásadách zdravé komunikace v nich. 2. Posilovat asertivní sdělování v náročných komunikačních situacích. 3. Informovat o zásadách a postupech při efektivně vedené poradě
Požadované předpoklady:
Pro zaměstnance UP.
Profil absolventa:
Vedoucí pracovnice/pracovník se orientuje ve vlastních schopnostech a dovednostech efektivního předávání a přijímání informací. Aktivně předchází komunikačním šumům. Rozezná a aplikuje asertivní interpersonální způsob chování v náročných komunikačních situacích. Detekuje chyby ve vedení porad, rozlišuje znaky správně a nesprávně vedené porady.
Garant programu/kurzu:
neuveden
Zpět na seznam

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací