Detail programu, termíny a přihlášení

 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rektorát
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Další vzdělávání pracovníků UP - pedagogické kompetence
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Profesní rozvoj pedagogicko-didaktických kompetencí u akademických pracovníků.
Název programu/kurzu:
Student se sluchovým postižením
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání i zájmově
Jazyk programu/kurzu:
CZ
Anotace programu/kurzu:
Kurz je zaměřen na popis studenta se sluchovým postižením, specifika jeho komunikace a studia, jeho specifické potřeby a nabídku služeb Centra podpory studentů se specifickými potřebami na Univerzitě Palackého v Olomouci pro studenty se sluchovým postižením.
Vzdělávací cíle programu/kurzu:
Poskytnutí základních informací z následovných oblastí: zásady komunikace se studenty se SP; vliv sluchového postižení na komunikaci a studium (nedoslýchaví, neslyšící studenti); zásady komunikace s nedoslýchavým nebo neslyšícím studentem; podpora, pomůcky a služby pro studenty se sluchovým postižením.
Požadované předpoklady:
Kurz je určen pro akademické a neakademické pracovníky UP (odborné asistenty, asistenty, lektory, referentky studijních oddělení, pracovníky Knihovny UP, pracovníky Správy kolejí a menz UP).
Profil absolventa:
Absolvent získá základní informace o specifikách studenta se sluchovým postižením a specifikách práce s nimi, o zásadách komunikace se sluchově postiženou klientelou a nabídce služeb Centra podpory studentů se specifickými potřebami nejen pro studenty se sluchovým postižením.
Garant programu/kurzu:
Langer Jiří, doc. Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací