Detail programu, termíny a přihlášení

 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rektorát
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Další vzdělávání vedoucích pracovníků UP v manažerských kompetencích
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Cílem vzdělávání je seznámit vedoucího pracovníka s oblastmi pracovního práva, které se přímo dotýkají výkonu jeho funkce a jejichž znalost je tak pro výkon této funkce nezbytná. Dále pak osvojit si znalost oblastí a procesů řízení lidských zdrojů, strategického a projektového řízení, které jsou součástí kompetencí vedoucího pracovníka. Obsah školení je připravován s důrazem na aplikaci do prostředí UP v Olomouci.
Název programu/kurzu:
Projektové řízení na UP
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu:
CZ
Anotace programu/kurzu:
Kurz představí základní rozdělení a charakteristiku dotačních titulů a současně příslušné informační zdroje. Dále pak nabídne shrnutí projektové, procesní a informační podpory k projektovému řízení v rámci UP v Olomouci. Po absolvování by se měl účastník lépe orientovat v oblastech projektové agendy, které přímo souvisí s funkcí vedoucí/ho pracovnice/pracovníka na katedře, fakultě, nebo ve výzkumném týmu.
Vzdělávací cíle programu/kurzu:
1. Obecné seznámení s dotačními tituly. 2. Představení projektové podpory na UP. 3. Přiblížení procesního nastavení projektového řízení na UP a na vybraných fakultách.
Požadované předpoklady:
Pro zaměstnance UP.
Profil absolventa:
Vedoucí pracovnice/pracovník se bude orientovat v základních dotačních titulech a informačních zdrojích, které se týkají možností čerpání dotací. Dále bude schopen identifikovat procesy v oblasti projektového managementu v rámci UP a získá informace o podpoře projektových aktivit na UP i jednotlivých fakultách.
Garant programu/kurzu:
Bilíková Dana, Mgr.
Zpět na seznam

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací