Detail programu, termíny a přihlášení

 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rektorát
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Další vzdělávání vedoucích pracovníků UP v manažerských kompetencích
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Cílem vzdělávání je seznámit vedoucího pracovníka s oblastmi pracovního práva, které se přímo dotýkají výkonu jeho funkce a jejichž znalost je tak pro výkon této funkce nezbytná. Dále pak osvojit si znalost oblastí a procesů řízení lidských zdrojů, strategického a projektového řízení, které jsou součástí kompetencí vedoucího pracovníka. Obsah školení je připravován s důrazem na aplikaci do prostředí UP v Olomouci.
Název programu/kurzu:
Strategické řízení na UP
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu:
CZ
Anotace programu/kurzu:
Kurz představí oblast strategického řízení na UP, v rámci kterého budou představeny základní principy plánování a směřování organizace. Budou prezentovány základní principy procesního řízení, řízení kvality a řízení rizik. V oblasti procesního řízení je kladen důraz na postupy jeho úspěšné implementace, bude představena aplikace prvků procesního řízení a aplikace řízení rizik v prostředí UP v Olomouci. V oblasti řízení kvality bude představen systém řízení a hodnocení kvality a jeho vztah k národnímu a evropskému systému řízení kvality vysokých škol. Po absolvování by se měl účastník lépe orientovat v oblasti plánování organizace, procesního řízení, hodnocení kvality a řízení rizik a porozumět nezbytným předpokladům jejich úspěšného nasazení pří výkonu funkce vedoucího pracovníka.
Vzdělávací cíle programu/kurzu:
1. Seznámení se s principy strategického řízení, procesního řízení a řízení kvality. 2. Úvod do problematiky řízení rizik. 3. Představení příkladů dobré praxe na UP.
Požadované předpoklady:
Pro zaměstnance UP, Zájem o přednášenou problematiku.
Profil absolventa:
Vedoucí pracovnice/pracovník se bude orientovat v oblastech strategického plánování, procesního řízení, řízení kvality a řízení rizik. Bude obeznámen/a s úlohou vedoucí/ho pracovnice/pracovníka jak v oblasti procesního řízení, tak v oblasti řízení kvality a řízení rizik.
Garant programu/kurzu:
Marešová Hana, doc. PhDr. Ph.D.
Zpět na seznam

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací