Detail programu, termíny a přihlášení

 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rektorát
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Další vzdělávání pracovníků UP - pedagogické kompetence
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Profesní rozvoj pedagogicko-didaktických kompetencí u akademických pracovníků.
Název programu/kurzu:
Základy prostorové orientace osob se zrakovým postižením (prezenční).
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu:
CZ
Anotace programu/kurzu:
Kurz je zaměřen na následovné oblasti: " Úvod do prostorové orientace osob se zrakovým postižením, základy průvodcovství. " Pomůcky pro prostorovou orientaci. " Vodicí pes a jeho úloha v životě člověka se zrakovým postižením, výcviková střediska vodicích psů. " Techniky pohybu bez hole, průvodcovství, chůze s bílou holí.
Vzdělávací cíle programu/kurzu:
Poskytnutí základních informací z následovných oblastí: " Osoba se zrakovým postižením, zrakové vady, etiologie, důsledky zrakového postižení. " Specifika komunikace s osobou se zrakovým postižením. " Úvod do prostorové orientace osob se zrakovým postižením, základy průvodcovství. " Průvodcovství v praxi (interiér, exteriér). " Pomůcky pro prostorovou orientaci a samostatný pohyb. " Samostatná chůze s pomůckami (bílá hůl, vodicí linie, atd.), techniky chůze s bílou holí. " Vodicí pes a jeho úloha v životě člověka se zrakovým postižením, výcviková střediska vodicích psů.
Požadované předpoklady:
Kurz je určen pro akademické a neakademické pracovníky UP (odborné asistenty, asistenty, lektory, referentky studijních oddělení, pracovníky Knihovny UP, pracovníky Správy kolejí a menz UP).
Profil absolventa:
Absolvent získá základní teoretické informace nejen o specifikách studenta se zrakovým postižením a specifikách práce s nimi, ale především z oblasti prostorové orientace pro osoby se zrakovým postižením. Součástí absolvování kurzu je i intenzivní praktický výcvik.
Garant programu/kurzu:
Langer Jiří, doc. Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam