Detail programu, termíny a přihlášení

 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Přírodovědecká fakulta
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Semináře KPP pro další vzdělávání akademických pracovníků
Vzdělávací cíle skupiny programů:
.
Název programu/kurzu:
Obecná didaktika
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu:
CZ
Anotace programu/kurzu:
Seminář je zaměřený na základní pojmy v oblasti didaktické a pedagogické přípravy učitele. Pozornost je věnována osobnosti učitele, stylu jeho práce, sebereflexi a sebezdokonalování. Teoretická příprava bude doplněna o konkrétní ukázky organizačních forem výuky a vyučování, jak naplánovat výuku, jak si stanovit výukové cíle. V rámci semináře bude také možnost se seznámit s diagnostikou a různými nástroji hodnocení.
Vzdělávací cíle programu/kurzu:
neuvedeno
Požadované předpoklady:
neuvedeno
Profil absolventa:
neuvedeno
Garant programu/kurzu:
Slezáková Jana, RNDr. Ph.D.
Zpět na seznam