Detail programu, termíny a přihlášení

 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rektorát
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Další vzdělávání pracovníků UP - projektové řízení
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Profesní rozvoj v oblasti projektového řízení u pracovníků UP.
Název programu/kurzu:
Školení komercializace
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu:
CZ
Anotace programu/kurzu:
Obsahem školení je Kurz znalostního minima, který zahrnuje především seznámení s legislativou a existujícími předpisy na UP v oblasti komercializace.
Vzdělávací cíle programu/kurzu:
Základy procesů komercializace (např. proof-of-concept, lean canvas, SWOT). Základní informace o možnostech ochrany a komerčního využití výsledků vědy a výzkumu. Informace na možná rizika a finanční důsledky při nedodržování zákonů, předpisů a norem. Informace o oprávněném zájmu Zaměstnavatele ve vztahu k průmyslovému vlastnictví. Povinnost vyplývajících z pracovněprávního nebo jiného právního vztahu k UP a ohledně porušování práv k průmyslovému vlastnictví třetích osob. Povinnosti při zveřejňování výsledků svého výzkumu nebo vývoje a postupy, aby neohrozili potenciální zájem Zaměstnavatele na právní ochranu předmětu průmyslového vlastnictví.
Požadované předpoklady:
Program je určený pro zaměstnance UP
Profil absolventa:
Absolvent získání přehledu o procesech komercializace na UP a ochraně VaV výsledků s ohledem na zákonné povinnosti a interní předpisy UP.
Garant programu/kurzu:
Kubečka Petr, Dr. Ing.
Zpět na seznam

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací