Detail programu, termíny a přihlášení

 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rektorát
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Další vzdělávání vedoucích pracovníků UP v manažerských kompetencích
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Cílem vzdělávání je seznámit vedoucího pracovníka s oblastmi pracovního práva, které se přímo dotýkají výkonu jeho funkce a jejichž znalost je tak pro výkon této funkce nezbytná. Dále pak osvojit si znalost oblastí a procesů řízení lidských zdrojů, strategického a projektového řízení, které jsou součástí kompetencí vedoucího pracovníka. Obsah školení je připravován s důrazem na aplikaci do prostředí UP v Olomouci.
Název programu/kurzu:
Právo a veřejná VŠ - obecný úvod pro ne-právníky
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu:
CZ
Anotace programu/kurzu:
Kurz poskytuje stručný úvod do práva, podrobný výklad vybraných institutů práva VŠ a přehled důležitých agend veřejných VŠ. Účastníkům poskytne vodítko pro rozlišení, kdy se pohybují v rovině práva soukromého (kde mohou činit, co zákon nezakazuje) a práva veřejného (kde mohou naopak činit jen to, co jim zákon dovoluje) a základní přehled agend VŠ.
Vzdělávací cíle programu/kurzu:
1. Představení veřejné VŠ ve světě práva jako právnickou osobu vystupující jak v rovině práva soukromého (např. při uzavírání smluv), tak veřejného (např. přijímací řízení). 2. Seznámení se základy práva veřejných VŠ a vybraných institutů zákona o VŠ. 3. Přiblížit vzájemná práva a povinnosti vedoucích pracovnic/pracovníků směrem a zaměstnancům jimi vedených a nabídnout základní přehled některých agend veřejných VŠ.
Požadované předpoklady:
Program je určen pro zaměstnance UP, především vedoucí pracovníky.
Profil absolventa:
Vedoucí pracovník/pracovnice získá povědomí o právní podstatě veřejné vysoké školy, její právní úpravě a agendách, které veřejná VŠ musí řešit.
Garant programu/kurzu:
Dopita Miroslav, doc. Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací