Detail programu, termíny a přihlášení

 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rektorát
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Další vzdělávání pracovníků UP - podpora kvality vzdělávání a inovací ve výuce (DF)
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Profesní rozvoj akademických pracovníků - podpora kvality ve vzdělávání a inovací ve výuce.
Název programu/kurzu:
Diversity: working with difference
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu:
CZ
Anotace programu/kurzu:
V tomto workshopu bude prozkoumáván koncept rozmanitosti a intersekcionality a jak se projevuje v našich životech jako jednotlivců a komunit. Workshop nám pomůže lépe si uvědomit rozmanitost a mezikulturní rozdíly. Účastníci budou pracovat na skupinových úkolech a zamýšlet se nad tím, jak se různorodost projevuje v jejich pracovním prostředí, a pokusí se najít prostor pro zlepšení takové interakce. Workshop bude veden v anglickém jazyce. In this workshop we explore the concept of diversity and intersectionality and how it plays out in our lives as individuals and as communities. The workshop will help us to become more aware of diversity and of intercultural differences. Participants will also work on group assignments and reflect on how diversity plays out in their working environments and to find room for improvements.
Vzdělávací cíle programu/kurzu:
Nové pohledy na koncept rozmanitosti a intersekcionality: definice, jak souvisí s osobní pozicí účastníka, jak je lze prakticky využít jako pozitivní sílu v pracovním prostředí. Thematically: New insights into the concept of diversity and intersectionality: its definition, how it is linked to the personal position of the participant, how it can be practically used as a positive force in work settings.
Požadované předpoklady:
Kurz je určen pro zaměstnance UP, především pro akademické pracovníky.
Profil absolventa:
Nové pohledy na koncept rozmanitosti a intersekcionality: definice, jak souvisí s osobní pozicí účastníka, jak je lze prakticky využít jako pozitivní sílu v pracovním prostředí. Thematically: New insights into the concept of diversity and intersectionality: its definition, how it is linked to the personal position of the participant, how it can be practically used as a positive force in work settings.
Garant programu/kurzu:
Tesaříková Čermáková Klára, Mgr. Bc.
Zpět na seznam