Detail programu, termíny a přihlášení

 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rektorát
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Další vzdělávání pracovníků UP - podpora kvality vzdělávání a inovací ve výuce
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Profesní rozvoj pedagogicko-didaktických kompetencí u akademických pracovníků.
Název programu/kurzu:
Pedagogika, jak ji neznáte
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu:
CZ
Anotace programu/kurzu:
Hledáte inspiraci do svých hodin? Chcete, aby studenty výuka více bavila? Aby si z ní více odnesli? Představíme a vyzkoušíme si principy a konkrétní praktické nástroje, které Vám k tomu pomohou. Zážitková pedagogika, techniky formativního hodnocení, principy "Líného učitele", zpětná vazba v pedagogickém procesu, to vše a mnoho dalšího bude obsahem tohoto kurzu. V případě nutnosti bude kurz realizován on-line formou jako webinář, jeho obsah, zaměření i rozsah zůstává stejný.
Vzdělávací cíle programu/kurzu:
Probrat a vyzkoušet principy a netradiční metody vzdělávání a výchovy.
Požadované předpoklady:
Kurz je určen pro zaměstnance UP, především pro akademické pracovníky.
Profil absolventa:
Absolventi - získají vhled do oblasti netradičních metod vzdělávání a výchovy; - budou mít vlastní zkušenost a základní představu o netradičních metodách a nástrojích zefektivňujících výuku; - osvojí si základní vědomosti a dovednosti z oblasti netradičních metod vzdělávání a výchovy a jejich přínosů pro samotnou výuku; - dovedou samotné metody a nástroje využívat ve své praxi.
Garant programu/kurzu:
Tesaříková Čermáková Klára, Mgr. Bc.
Zpět na seznam