Detail programu, termíny a přihlášení

 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rektorát
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Další vzdělávání pracovníků UP - podpora kvality vzdělávání a inovací ve výuce
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Profesní rozvoj pedagogicko-didaktických kompetencí u akademických pracovníků.
Název programu/kurzu:
Základy práce v grafickém editoru - příprava bitmapové grafiky pro publikování
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu:
CZ
Anotace programu/kurzu:
Kurz má seznámit účastníky s praktickou tvorbou, úpravou a zpracováním bitmapové grafiky (obrázky, fotografie). Pro praktické vyzkoušení bude použit grafický editor GIMP, prezentované principy a postupy lze použít i v jiných editorech. 1) Úvod - co je to bitmapová grafika, nejpoužívanější datové formáty pro uložení obrazu, představení editoru GIMP 2) Seznámení s pracovním prostředím editoru GIMP 3) Práce s kreslícími nástroji, kresba základních objektů 4) Práce s barvami 5) Práce s plátnem, ořez a geometrické transformace obrazu. 6) Práce s vrstvami, animace, průhlednost 7) Nástroje pro úpravu fotografie 8) Příprava bitmapové grafiky pro publikaci/tisk V případě nutnosti bude kurz realizován on-line formou jako webinář, jeho obsah, zaměření i rozsah zůstává stejný.
Vzdělávací cíle programu/kurzu:
Seznámit účastníky s možnostmi, které v praxi pro úpravu grafiky a obrazu nabízejí bitmapové grafické editory (nejen GIMP).
Požadované předpoklady:
Kurz je určen pro zaměstnance UP, především pro akademické pracovníky.
Profil absolventa:
Absolvent je seznámen se základy bitmapové grafiky (obrázky, fotografie) a nejběžnějšími úkony při jejím zpracování. Je na základní uživatelské úrovni seznámen s uživatelským prostředím grafického editoru GIMP a je v něm schopen provádět základní úpravy obrázků.
Garant programu/kurzu:
Raus Martin, Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací