Detail programu, termíny a přihlášení

 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Fakulta tělesné kultury
Druh programu CŽV:
Programy v rámci akreditovaného studijního programu
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Trenérská studia I. třídy
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Hlavním vzdělávacím cílem je získat potřebné kompetence, praktické i teoretické znalosti pro vykonávání trenérské profese.
Název programu/kurzu:
Házená - licence A
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání i zájmově
Jazyk programu/kurzu:
CZ
Anotace programu/kurzu:
Frekventanti trenérského studia si prohlubují vědomosti a praktické dovednosti nezbytné pro řízení tréninkového procesu v házené s přihlédnutím k požadavkům jednak specializované trenérské praxe s družstvy dětských a mládežnických kategorií, jednak současného pojetí házené elitní mezinárodní úrovně. Po absolvování studia se účastníci stanou držiteli nejvyšší trenérské licence A házené, která opravňuje držitele trénovat ve všech nejvyšších soutěžích v ČR, možnost vést jako hlavní trenéři a asistenti všechny reprezentační výběry, být trenéry Sportovních středisek mládeže (SCM). Úspěšný absolvent získá i mezinárodní Evropskou trenérskou licenci v rámci evropského trenérského programu "RINCK Convention", která opravňuje k trénování ve vybraných evropských státech (CZE, DEN, FRA, GER, HUN, RUS, ISR, AUT, BUL, CRO, CZE, DEN, FRA, GER, HUN, NOR, POL, POR, RUS, SLO, SVK, SWE, SUI, ESP, ITA, MNE, TUR, LUX).
Vzdělávací cíle programu/kurzu:
Cílem studia trenérů licence A v házené je připravit trenéry tak, aby dokázali s využitím získaných vědomostí, praktických zkušeností z trenérské praxe řídit na vysoké odborné úrovni tréninkový proces v basketbalu a vedení družstva v utkání.
Požadované předpoklady:
Získaná licence B, praxe jako trenér licence B minimálně 2 roky a ukončené středoškolské vzdělání s maturitou.
Profil absolventa:
Absolvováním uvedeného vzdělávacího programu v rozsahu 480 hodin, získá účastník způsobilost k výkonu funkce trenéra v souladu s ustanovením § 21 zákona č. 563/2004, o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a akreditací studijního programu B 7401 Tělesná výchova a sport, studijního oboru 7401R005 Tělesná výchova a sport (akreditace MŠMT č. j. 21783/2011-M3).
Garant programu/kurzu:
Bělka Jan, Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam