Detail programu

Energetika a energetické zdroje v ČR


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Přírodovědecká fakulta
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Název programu/kurzu:
Energetika a energetické zdroje v ČR
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Energetický průmysl patří mezi klíčová odvětví ekonomik celé řady zemí na světě. Postupným vývojem se mění struktura využívání energetických zdrojů a tím i nastavení energetického průmyslu. Nejen v České republice, ale i v dalších zemích světa se v posledních dekádách mění náhled na využívání energetických zdrojů. Dříve byl energetický mix z převážné většiny závislý využívání fosilních paliv, v tom nejvíce uhlí. Nově se zájem energetiky a dalších klíčových aktérů včetně politiků soustředí na prohlubování změn uvnitř energetického mixu směrem k posilování pozice obnovitelných zdrojů energie (OZE) v něm. Evropská unie (EU) se zavázala do roku 2020 vyrábět 20 % energie OZE. Jde o závazek, jehož smyslem je stabilizovat a zabezpečit energetické potřeby EU v delším časovém horizontu. Zatímco v roce 2004 EU vyráběla z OZE 8,5 % spotřebované energie, v roce 2015 to již bylo takřka 15 %, tedy dvakrát více. I jinde ve světě jde vývoj v oblasti využívání OZE pro potřeby výroby energie kupředu. Nejde přitom jen o energetické cíle a energetickou bezpečnost, je to rovněž nutný závazek v situaci, kdy dochází ve světě ke klimatickým změnám. Energetický mix v České republice se v uplynulých dvou dekádách změnil zásadním způsobem. Většinou v souladu s geografickým potenciálem byly po celé zemi vystavěny rozsáhlé areály projektů OZE (větrné parky, fotovoltaické elektrárny ad), ale i tisíce menších energetických zdrojů vesměs pro zásobování objektů bydlení, výroby apod. Prakticky na každém kroku se lze setkat s nějakým projektem OZE, ať už jde o příklad dobré nebo špatné praxe. I tento aspekt bude v kurzu zohledněn. Struktura a přehled témat výuky: 1. Postavení energetiky v ekonomické struktuře státu - světový přehled 2. Základní energetické zdroje a jejich využívání 3. Energetický mix v ČR - struktura, vývoj, perspektivy do budoucna 4. Obnovitelné zdroje energie 5. Aplikace do výuky - pracovní listy, projektová výuka
Vzdělávací cíle programu/kurzu
neuvedeno
Požadované předpoklady
neuvedeno
Profil absolventa
neuvedeno
Garant programu/kurzu
Szczyrba Zdeněk, doc. RNDr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací