Detail programu

Kurz elektronové mikroskopie


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Přírodovědecká fakulta
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Název programu/kurzu:
Kurz elektronové mikroskopie
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Cílem kurzu je seznámit zájemce s možnostmi elektronové mikroskopie, která využívá vlastností urychlených elektronů pro dosažení atomární rozlišovací meze a při interakci se vzorkem přináší informace o jeho topografii, materiálovém i chemickém složení. Teoretická část je doplněna o praktickou ukázku SEM Tescan Vega v laboratoři nanotechnologií KEF PřF UP v Olomouci. Témata výuky: Přednášky v učebně (5 hodin): 1. Elektron jako vlna ve vakuu. 2. Tubus elektronového mikroskopu (vakuový systém, elektronová tryska - zdroj elektronů). 3. Pohyb elektronů v magnetickém poli (elektromagnetická čočka, zobrazení elektronovým mikroskopem, pozorování a záznam obrazu vytvořeného elektronovým mikroskopem). 4. Interakce elektronů s preparátem. 5. Základní pracovní režimy transmisního elektronového mikroskopu (TEM jako difraktograf, elektronová holografie, atomární rozlišení, elektronová tomografie, 4D elektronová mikroskopie). 6. Tvorba obrazu ve skenovacím elektronovém mikroskopu. 7. Detekce rentgenového záření (EDS detektor rentgenového záření, WDS detektor rentgenového záření). 8. Parametry zobrazení a úprava obrazu v SEM. 9. Environmentální skenovací elektronová mikroskopie. 10. Příprava vzorků pro EM. Ukázka práce s EM v laboratoři (3 hodiny): Obsluha skenovacího elektronového mikroskopu Tescan Vega (režim sekundárních elektronů, odražených elektronů, elektronová litografie, detekce rentgenového záření)
Vzdělávací cíle programu/kurzu
neuvedeno
Požadované předpoklady
neuvedeno
Profil absolventa
neuvedeno
Garant programu/kurzu
Kubínek Roman, doc. RNDr. CSc.
Zpět na seznam programů fakulty

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací