Detail programu

Výuka zeměpisu s vlastními mapami


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Přírodovědecká fakulta
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Název programu/kurzu:
Výuka zeměpisu s vlastními mapami
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Výukový program VÝUKA ZEMĚPISU S VLASTNÍMI MAPAMI je koncipován pro rozvoj současné výuky zeměpisu na 2. stupni ZŠ, gymnáziích a SOŠ prostřednictvím inovativních a progresivních metod tvorby map a jejich správného využití ve výuce. Mapa, jako nejlepší vyjadřovací prostředek (nejen) prostorových informací, je efektivním nástrojem pro názorné vysvětlení geografického učiva ve vyučovací hodině. Formou přednášek, praktických ukázek, cvičení a diskusí se účastníci kurzu seznámí s aktuální rolí map ve výuce zeměpisu. Naučí se vytvářet vlastní mapy nebo mapové aplikace posloupností jednoduchých kroků. Účastníkům budou představeny praktické ukázky modelové výuky s využitím map vycházející z kurikula zeměpisu na základních a středních školách. Obsah programu je rozdělen na pět navazujících dílčích bloků: 1. Mapy ve výuce zeměpisu 2. Kde najít správné zdroje pro tvorbu map (nejen) do výuky? 3. Tvorba mapy, mapové aplikace v přípravě hodiny zeměpisu 4. Příprava a využití vlastních map ve výuce tematických celků zeměpisu 5. Praktické úkoly s mapou a jejich řešení Všechny bloky programu budou probíhat v gesci Katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, renomovaném geoinformatickém a kartografickém pracovišti. Zkušení lektoři provedou celou výuku co nejnázorněji, s využitím ukázek z již realizované výuky. Jednotlivé bloky budou probíhat ve specializovaných učebnách Katedry geoinformatiky (3D laboratoř, mapovna, GIS učebna), kde se účastníci kurzu setkají s příklady využití kartografie a geoinformatiky v praxi a můžou tak nalézt další inspiraci pro zefektivnění své výuky.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
neuvedeno
Požadované předpoklady
neuvedeno
Profil absolventa
neuvedeno
Garant programu/kurzu
Voženílek Vít, prof. RNDr. CSc.
Zpět na seznam programů fakulty

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací